začiatok
Občianske združenie BLINDMEN Menu
Obsah

5. VÝROČIE OSLÁVILO OBČIANSKE ZDRUŽENIE BLINDMEN V CHORVÁTSKU

V auguste uplynulo 5 rokov od vzniku OZ BLINDMEN. Jeho založeniu predchádzala dlhšia príprava a viacero možností smerovania a fungovania. Po zvážení všetkých pre a proti, zakladajúci členovia dospeli k variante, na základe ktorej by mohlo OZ fungovať:

Počas piatich rokov uskutočnilo OZ BLINDMEN mnoho akcií o ktorých boli informácie v rôznych médiach. Za všetky akcie spomenieme aspoň niektoré, ktoré OZ organizovalo, alebo na príprave ktorých sa podieľalo:

2005 - október - pomoc pri konaní akcie, ktorú usporiadali mladí ľudia v rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči pri príležitosti siedmeho celoslovenského sympózia Kruciáty oslobodenia človeka.

2006 - prvý júlový víkend sa stretlo na víkendovom relaxačno-poznávacom pobyte, ktorý niesol názov „Predstavujeme svoj región“, 14 nevidiacich a slabozrakých a 6 ich sprievodcov z celého Slovenska v penzióne Zelený dom v Čiernom Balogu. Stretnutie zorganizovalo občianske združenie BLINDMEN z Brezna v spolupráci s občianskym združením VYDRA v Čiernom Balogu.

2007 máj - OZ spolu so základnou školou internátnou pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči zorganizovalo koncert populárnej hudby pre ZŠI, SOU, RSZP a aj širokú verejnosť, na ktorom participovali nevidiaci umelci. Ďalší deň absolvovali účastníci víkendového hudobno-poznávacieho pobytu, pozvaní OZ, prehliadku v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu a tiež prehliadku pamätihodnosti mesta Levoče.

2007 október - Vďaka občianskemu združeniu BLINDMEN sa mohli stretnúť mladí zrakovo postihnutí na víkendovom hudobno-relaxačnom pobyte: „...chodili sme spolu... do školy... v Levoči“. Akcia sa konala v MsDK v Brezne a v penzióne Hradisko pri Predajnej. Takmer všetkých zúčastnených spájala muzikálnosť, alebo aspoň chuť riadne ponamáhať si hlasivky. Hudobné želania sa sypali zo všetkých kútov jedálne penziónu a bývalí spolužiaci a spolužiačky si zaspomínali prostredníctvom piesni na spoločne prežité časy v škole a v internáte v Levoči...

2008 - koncom novembra zorganizovali OZ BLINDMEN a ÚPSVR v Brezne, odbor sociálnych vecí a rodiny pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím pri príležitosti medzinárodného dňa zdravotne postihnutých kultúrno-spoločenské podujatie „Iní medzi inými“.Súčasťou podujatia bola aj výstava výtvarných prác, športových potrieb a výstava kompenzačných pomôcok.

2009 – posledný júnový týždeň zorganizovalo občianske združenie BLINDMEN v spolupráci s občianskym združením NÁDEJ NA ŽIVOT relaxačno - kultúrny pobyt vo Vodiciach v Chorvátsku. Zúčastnili sa ho nevidiaci spolu so sprievodcami, ktorí mali možnosť spoznať inú krajinu, jej kultúru, jej kuchyňu a mentalitu jej obyvateľov, ktorí ich prijali nesmierne priateľsky a s úžasnou empatiou. Všetci účastníci pobytu si mohli „dobiť baterky“ a prijať za svoje ich krédo: „ nema problema“.


Warning: Unknown: open(/www/b/l/u56039/public_html/files/tmp/sess_52844f00bc2a3830b9280bf7f5d2307c, O_RDWR) failed: Disc quota exceeded (69) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/www/b/l/u56039/public_html/files/tmp) in Unknown on line 0