začiatok
Občianske združenie BLINDMEN Menu
Obsah

Víkendový relaxačno-kultúrny pobyt v Levoči

Občianske združenie BLINDMEN Vás pozýva na víkendový relaxačno-kultúrny pobyt, ktorý sa bude konať v Levoči v dňoch 3. a 4. októbra 2010.

PROGRAM:

  1. Doprava účastníkov a ich sprievodcov na pobyt aj z pobytu je individuálna.
  2. Zraz účastníkov je 3. októbra 2010 v dopoludňajších hodinách vo vestibule Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím.
  3. Prihlásiť sa je potrebné na vrátnici a kontaktovať Ing. Danielu Kvietkovú na č.: 0918 433 763 alebo v nutnom prípade na č.: 0949 377 584.
  4. Ubytovanie v internátnych priestoroch školy.
  5. Voľný program: prehliadka pamätihodností starobylej Levoče, prípadne Spišského hradu; v pondelok v dopoludňajších hodinách návšteva ZŠI, nahrávacieho štúdia SKN a. i.
  6. 4. októbra 2010 od 14.30 hod. koncert: ŽIVOT V BÁSNI TOUR * pozvánka priložená *
  7. Záver akcie, odchod. ( Podľa potreby ubytovanie do 5.októbra pre tých, ktorí majú možnosť odcestovať až ráno 5. októbra 2010 )

levoca-pozvanka1.jpg