začiatok
Občianske združenie BLINDMEN Menu
Obsah

Poďakovanie

Vážení priatelia, dovoľte, aby sme vám touto cestou vyslovili v mene občianskeho združenia BLINDMEN... poďakovanie...

Ďakujeme veľmi pekne za priazeň a podporu Vám všetkým, ktorí ste nášmu občianskemu združeniu, od prvej registrácie do Zoznamu prijímateľov, až dosiaľ darovali Vaše 2% z daní.

Ďakujeme aj Vám, ktorí ste nám podali pomocnú ruku v materiálnej, finančnej, alebo inej forme, či svojim osobným vkladom a práve Vy ste:

Akákoľvek Vaša priazeň a podpora pomohla mladým zrakovo postihnutým ľuďom zlepšiť kvalitu ich života, pomohla im splniť niektoré tajné sny, či skryté túžby a preklenúť tak bariéru medzi zdravou populáciou a handicapovanými ľuďmi v súlade s cieľmi občianskeho združenia BLINDMEN.

Prajeme Vám rok plný zdravia, šťastia i potešenia z darovania. Veď nenadarmo sa hovorí, že: „ Prijímať dar je radosť, ale ešte väčšou radosťou je obdarúvavať“.

Prosíme Vás aj v tomto roku o podporu, ak môžete byť darcom % z dane za rok 2013. Vopred Vám úprimne ďakujeme za pomoc a prejavenú dôveru.